Kutseeksamid meisterpagarile ja meisterkondiitrile

26. september 2017

Eesti Leivaliit viib läbi kutseeksamid Meisterpagar, tase 5 ja Meisterkondiiter, tase 5  kutseõpetajatele

Kutse taotleja esitab Kutsekomisjonile vajalikud dokumendid  (ühe failina) hiljemalt 01.11.2017  eha.martma@teeninduskool.ee

• avaldus (kirjalikku   taasesitamist võimaldavas vormis),

• CV

• koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)

• kutseõpetaja portfolio

• tõend kutseõpetajana töötamise kohta

• kutse andmisega seotud kulud tasutakse ELL arve alusel

Lae alla vajalikud dokumendid:

VÕTA kord kutse andmisel

Kutseõpetaja portfolio juhend VÕTA