Kutseeksamid kevad 2018

17. jaanuar 2018

Eesti Leivaliit viib läbi kutseeksamid kutsekooli lõpetajatele järgnevalt:

Tartu Kutsehariduskeskus  5, 6, 7  juuni 2018

Pagar, tase 4

Kondiiter, tase 4

Abipagar, tase 3

Kuressaare Ametikool 7. juuni 2018

Kondiiter, tase 4

Rakvere Ametikool 8. juuni 2018

Kondiiter, tase 4

Tallinna Teeninduskool  5, 6, 12, 13 juuni 2018

Kondiiter, tase 4

Abipagar, tase 3

Pärnumaa Kutsehariduskeskus  6. juuni 2018

Kondiiter, tase 4

Pagar, tase 4

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus 14. juuni 2018

Kondiiter, tase 4

Kutse taotleja esitab Kutsekomisjonile vajalikud dokumendid ( ühe failina) hiljemalt   25.05.2018 eha.martma@teeninduskool.ee

*avaldus (kirjalikku   taasesitamist võimaldavas vormis),

*CV

*koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)

*koolipoolne tõend kutse taotleja hindamise esimese etapi positiivsete tulemuste kohta

Täpsem info