Kutseeksamid 2018 novembris

5. oktoober 2018

Eesti Leivaliit viib läbi kutseeksamid Olustvere TMK lõpetajatele

  1. 11. 2018        Pagar, tase 4 Luuna Pagar OÜ

21.11. 2018        Kondiiter, tase 4  Euroleib AS, Marta Pagar

 

Kutse taotleja esitab Kutsekomisjonile vajalikud dokumendid  (ühe failina) ja digitaalselt allkirjastatuna  hiljemalt 07.11.2018  eha.martma@teeninduskool.ee

  • avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
  • CV
  • koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
  • kutse andmisega seotud kulud tasutakse ELL arve alusel

Kooli tõend kutseeksami II etapile lubamise kohta (kõigile kutsetaotlejatele ühine)