Kutseeksamid jaanuaris 2019

21. november 2018

Eesti Leivaliit viib läbi kutseeksamid koolilõpetajatele veebruaris 2019 alljärgnevalt:

06.02.2019 Ida Virumaa KHK Narva õppekohal  Kondiiter, tase 4

07.02.2019  Kuressaare Ametikoolis  Pagar , tase 4

Kutse taotleja esitab Kutsekomisjonile vajalikud dokumendid  (ühe failina) ja digitaalselt allkirjastatuna  hiljemalt 25.01.2019  eha.martma@teeninduskool.ee

  • avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
  • CV
  • koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
  • kutse andmisega seotud kulud tasutakse ELL arve alusel
  • Kooli tõend kutseeksami II etapile lubamise kohta (kõigile kutsetaotlejatele ühine)