Kutseeksamid Olustvere TMK ja Tartu KHK

3. jaanuar 2019

Eesti Leivaliit  viib läbi kutseeksami koolilõpetajatele

31.01.2019  Tartu KHK  kondiiter, tase 4

Kutse taotleja esitab Kutsekomisjonile vajalikud dokumendid  (ühe

failina) ja digitaalselt allkirjastatuna  hiljemalt 17.01.2019

eha.martma@teeninduskool.ee

  • avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
  • CV
  • koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
  • kutse andmisega seotud kulud tasutakse ELL arve alusel
  • Kooli tõend kutseeksami II etapile lubamise kohta (kõigile kutsetaotlejatele ühine)

 

12.02. 2019  Olustvere TMK  Pagar, tase 4

Kutse taotleja esitab Kutsekomisjonile vajalikud eelpoolloetletud dokumendid  (ühe failina) ja digitaalselt allkirjastatuna  hiljemalt 25.01.2019  eha.martma@teeninduskool.ee

Eesti Leivaliit MTÜ