Kutseeksamid 2019 juunis

19. märts 2019

Eesti Leivaliit viib läbi kutseeksamid koolilõpetajatele juunis 2019 alljärgnevalt:

4. juuni 2019 Pärnumaa KHK Pagar, tase 4; Kondiiter, tase 4

04, 06, 11, 13. juuni 2019  Tallinna Teeninduskool  Kondiiter, tase 4, Abipagar, tase 3

5. juuni 2019 Rakvere Ametikool Kondiiter, tase 4

06, 07. juuni 2019 Kuressaare Ametikool  Kondiiter, tase 4

07, 10, 11. juuni 2019 Tartu KHK  Kondiiter, tase 4, Pagar, tase 4; Abipagar, tase 3

12. juuni 2019 Ida Virumaa KHK Jõhvi õppekoht Kondiiter, tase 4

 

Kutse taotleja esitab Kutsekomisjonile vajalikud dokumendid  (ühe failina) ja digitaalselt allkirjastatuna  hiljemalt 06.05.2019  eha.martma@teeninduskool.ee

*avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),

*CV

*koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)

Kutse andmisega seotud kulud tasutakse ELL arve alusel

Kooli tõend kutseeksami II etapile lubamise kohta (kõigile kutsetaotlejatele ühine)  esitatakse hiljemalt 27. mai 2019  eha.martma@teeninduskool.ee

 

Tähelepanu!

Kutseeksami toodete retseptikogu on leitav kutseandmise lisade alt.