Kutseeksamid 2020

17. detsember 2019

Eesti Leivaliit viib läbi kutseeksamid koolilõpetajatele jaanuaris ja veebruaris 2020 alljärgnevalt:

  • 30.01.2020  Kuressaare Ametikoolis  Pagar , tase 4
  • 12.02.2020 Ida Virumaa KHK Narva õppekohal  Kondiiter, tase 4
  • 19.02.2020 Olustvere TMK   Kondiiter, tase 4

Kutse taotleja esitab Kutsekomisjonile vajalikud dokumendid  (ühe failina) ja digitaalselt allkirjastatuna  hiljemalt 15.01.2020  eha.martma@teeninduskool.ee

Nõutavad dokumendid:

avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis), CV, koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart), kooli tõend kutseeksami II etapile lubamise kohta (kõigile kutsetaotlejatele ühine)

Alates 1. jaanuarist 2020 loobub Kutseregister kutsetunnistuste trükkimisest. Paberkandjal kutsetunnistuse lisatasu on 2,50.

Palume kõigil kutsetaotlejatel, kes soovivad paberkandjal kutsetunnistust, lisada avaldusele vastav linnuke.

  • Kutse andmisega seotud kulud tasutakse ELL arve alusel