Täpsustatud kutseeksamite toimumisajad 2020

23. aprill 2020
 • 20.mai Olustvere TMK  pagar, tase 4
 • 9.juuni Olustvere TMK kondiiter, tase 4
 • 05.juuni Rakvere Ametikool, kondiiter, tase 4; Abipagar, tase 3
 • 10.juuni Pärnu KHK pagar, tase 4; kondiiter, tase 4
 • 10.juuni Ida Virumaa KHK kondiiter, tase 4 Jõhvi õppekoht
 • 11.juuni Ida Virumaa KHK kondiiter, tase 4 Jõhvi õppekoht
 • 11.juuni Ida Virumaa KHK kondiiter, tase 4 Narva õppekoht
 • 12.juuni Ida Virumaa KHK kondiiter, tase 4 Narva õppekoht
 • 11.juuni Kuressaare Ametikool kondiiter, tase 4
 • 12.juuni Kuressaare Ametikool kondiiter, tase 4
 • 09.juuni Teko kondiiter, tase 4 PE +Abipagar tase 3
 • 10.juuni Teko kondiiter, tase 4 PV
 • 11.juuni Teko kondiiter, tase 4 KV
 • 12.juuni Teko kondiiter, tase 4 KE
 • 8.juuni Tartu KHK kondiiter, tase 4
 • 9.juuni Tartu KHK kondiiter, tase 4
 • 15.juuni Tartu KHK kondiiter, tase 4

Kutse taotleja esitab Kutsekomisjonile vajalikud dokumendid digitaalselt allkirjastatuna ühes konteineris, iga dokument eraldi failina ja faili nimeks dokumendi nimi.  

Nõutavad dokumendid:

avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis), CV, koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart), haridust tõendava dokumendi koopia.

Kooli tõend kutseeksami II etapile lubamise kohta (kõigile kutsetaotlejatele ühine)

20. mai kutseeksami dokumendid esitatakse hiljemalt 15. mai 2020

Kõikide teiste eksamite dokumendid hiljemalt 20. mai 2020

eha.martma@teeninduskool.ee