Leiva tootmine

Leiva, saia, kodiitritoodete tootmine Eestis (tuhandetes tonnides)

Aasta Leib ja sai Kondiitritooted*
1990 151,0 51,4
1995 99,7 12,8
1996 93,9 17,2
1997 86,8 19,7
1998 81,6 17,4
1999 77,3 14,0
2000 76,5 12,5
2001 76,3 14,0
2002 77,2 14,8
2003 72,4 15,0
2004 72,8 17,0
2005 72,4 16,3
2006 74,0 15,8
2007

* sisaldavad ka AS Kalev šokolaadi jm tootmist

Allikas: Statistikaamet